Cluedesk

Rahaa suositteluista

«Cluedesk on suosittelumedia, jossa ihmiset

suosittelevat yrityksiä tutuilleen ja ystävilleen,

sekä ansaitsevat siitä rahaa.»

Cluedeskissä on kyse perinteiden ja innovaatioiden kohtaamisesta, sillä olemme soveltaneet perinteisen puskaradion toimimaan verkkoympäristössä. Asiakaslähtöisten suositteluiden siirtäminen verkkoon tarjoaa ainutlaatuisen ja täysin yksilöllisen markkinointityökalun asiakasyritysten liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen.

Cluedeskin avulla kampanjat leviävät nopeasti, sillä puskaradion siirtäminen verkkoympäristöön mahdollistaa tehokkaan markkinointivasteen. Cluedeskin kehitys ja päivitys prosessi on jatkuvaa, joten palvelu tulee tulevaisuudessakin vastaamaan asiakasyritysten muuttuvia tarpeita.

Cluedesk on ekologinen vaihtoehto käytössä oleville lehti-ja suoramarkkinointimainoksille. Ympäristötietoinen ajattelutapamme edustaa lupausta puhtaammasta tulevaisuudesta, ja haluamme yritysenä olla mukana kestävän kehityksen luomisessa.

Yrityksenä olemme ensiaskeleita ottava täysin suomalainen startup-yritys.

WhatsApp chat